برنامه اعصاب نظری

برنامه اعصاب نظری

19 7 1389

برنامه کلاسهای تئوری اعصاب دانشجویان پزشکی مربوط به نیم سال اول 90-89 آماده شده است. دانشجویان می توانند با مراجعه به صفحه گروه آموزشی مغز و اعصاب، بخش آموزش از تاریخ برگزاری کلاسها، موضوع هر جلسه و استاد مربوطه مطلع شوند.


منبع:گروه بیماریهای مغز و اعصاب دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0