اعلام نمرات کارآموزان دروس عملی و نظری اعصاب مربوط به نیمه اول سال تحصیلی 88-89

اعلام نمرات کارآموزان دروس عملی و نظری اعصاب مربوط به نیمه اول سال تحصیلی 88-89

20 11 1388

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان دروس عملی و نظری اعصاب می رساند، هم اکنون کلیه نمرات به صورت موقت در سیستم الکترونیکی اداره آموزش قابل دسترسی می باشد.لذا کارآموزان می توانند برای رویت نمرات خود به این سیستم مراجعه نموده و در صورت هر گونه اشکال یا اعتراض احتمالی با دفتر گروه بیماریهای مغز و اعصاب تماس حاصل نمایند. بدیهی است پس از پایان زمان ثبت و قطعی شدن نمره هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.


منبع:گروه بیماریهای مغز و اعصاب دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0