اعلام نمرات واحد اعصاب نظری دانشجویان پزشکی

اعلام نمرات واحد اعصاب نظری دانشجویان پزشکی

8 11 1387

گروه آموزشی مغز و اعصاب داخلی نمرات واحد اعصاب نظری را اعلام نمود. دانشجویان می توانند با مراجعه به سیستم سماء نمرات خود را مشاهده نمایند .


منبع:گروه بیماریهای مغز و اعصاب دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0