گروه بیماری های مغز و اعصاب

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
8 فروردین 1391
نوزدهمین کنگره نورولوژی و الکتروفیزولوژی بالینی ایران
16 اسفند 1390
تسلیت
22 دی 1390
اولین کنگره پارکینسون و بیماریهای حرکتی
10 خرداد 1390
18th Congress of Neurology & Clinical Electrophysiology of Iran
15 اردیبهشت 1390
The Third Iranian Congress of Stroke
8 اردیبهشت 1390
جلسه CPC گروه داخلی مغز و اعصاب بیمارستان شریعتی
19 اسفند 1389
برنامه درس تئوری بیماریهای داخلی اعصاب
19 اسفند 1389
تبریک ارتقاء  درجه استادی به سرکار خانم دکتر منصوره تقاء
18 دی 1389
اولین کنگره بین المللی نوروسونولوژی و همودینامیک مغزی ایران
11 دی 1389
امكان تشيخص آلزايمر، سال‌ها قبل از بروز علائم باليني آن
آرشیو اخبار و مقالات