#
 • آدرس پستی :

  تهران،خيابان انقلاب،خيابان قدس، خيابان پورسينا،دانشكده پزشكي ، گروه ميكروب‌شناسي
 • شماره تماس :

  02188955810
 • شماره پیامک :

  300064053
 • پست الکترونیکی :

  microbiology@ sina.tums.ac.ir