کلاس ادغام یافته

11 اردیبهشت 1397

کلاس ادغام یافته درس میکرب شناسی با مشارکت خانم دکتر جیل عاملی از گروه میکرب شناسی و خانم دکتر حسن زاد از گروه عفونی در روز دوشنبه مورخ 10-02-1397 در کلاس 4 داروسازی برگزار شد.

تعداد آیتم ها در هر صفحه