كارگاه ايمني زيستي

كارگاه ايمني زيستي

10 6 1395

  كارگاه ايمني زيستي در تاريخ 16و17و20 شهريور در دانشكده پزشكي تشكيل مي گردد حضور كليه دانشجويان تحصيلات تكميلي ورودي1393 الزامي مي باشد لازم به توضيح است كه تصويب پروپوزال آنها مشروط به گواهي شركت در اين كارگاه مي باشد .     جهت ثبت نام به جناب آقاي دكتر فيض آبادي مراجعه شود .


منبع:گروه میکرب شناسی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0