ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

10 8 1399

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
Implications of antibiotics use during the COVID-19 pandemic: presentand future
 بیماری کووید 19 ناشی از ویروس SARS-CoV-2 است که بیش از 46 میلیون نفر(46,018,022) را با 1,195,616  مرگ در سراسر جهان تا  31 اکتبر 2020 آلوده کرده است. این بیماری، که می تواند به عنوان یک عفونت تنفسی شدید ظاهر شود، به عنوان یک اورژانس بهداشت عمومی و نگرانی بین المللی اعلام شده است. و با انواع ضد ویروس، آنتی بیوتیک و ضد قارچ تحت درمان است. در این ارائه تجویز آنتی بیوتیک ها در بیماران COVID-19 تمرکز شده است .در سراسر جهان، در طی پاندمی 2019-، ضروری است که از میزان گزارش نشده آنتی بیوتیک ها، که فقط در طی چند ماه در سراسر جهان تجویز شده اند، آگاهی داشته باشیم که در نتیجه افزایش قابل توجهی در مقاومت ضد میکروبی دارند.
بنابراین به دلیل کمبود اطلاعات در مورد استفاده از آنتی بیوتیک ها در طی این پاندمی تأثیر آن بر ظهور مقاومت آنتی بیوتیکی جدید ناشناخته است. این مسئله باید در راس سیاستگذاری و برنامه ریزی بهداشت عمومی به منظور آماده شدن برای عواقب بالقوه شدید برای سلامت انسان و دام و محیط زیست قرار گیرد..


منبع:گروه میکرب شناسی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0