ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

20 7 1399

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
چگونه Covid-19 موجب تسریع تهدید مقاومت آنتی بیوتیکی می‌شود؟
ارائه دهنده: مهسا قمری
 
مقدمه: پاندمی SARS-CoV-2 در سراسر دنیا جنبه‌های مختلف مراقبت های پزشکی را تحت تاثیر قرار داده و مسئله های مهمی از قبیل مقاومت باکتری ها به عوامل آنتی بیوتیکی گوناگون که یکی از خطرات تهدیدکننده بیماران در گذشته، حال و آینده بوده است را در سایه قرار داده است. با توجه به شواهد موجود، مطمئنا این پاندمی اثرات منفی در مدیریت مقاومت آنتی بیوتیکی در سراسر دنیا خواهد داشت.
آغاز تجویز آنتی بیوتیک ها حین پاندمی Covid-19: طی پاندمی آنفولانزای H1N1 در سال 2009 میلادی، یکی از خطرات تهدیدکننده بیماران، Co-infection  یا عفونت همزمان تنفسی با باکتری های مختلف اعم از استافیلوکوکوس اورئوس و استرپتوکوکوس پنومونیه بوده و در 35% بیماران مشاهده شده بود. به همین دلیل پزشکان جهت پیشگیری و یا درمان عفونت های باکتریایی/قارچی شروع به تجویز انواع مختلف آنتی بیوتیک نمودند. با توجه به تجارب حاصل از پاندمی آنفولانزا، در اوایل پاندمی کووید-19 سازمان جهانی بهداشت در دستورالعمل های ابلاغی خود، اشاره به تجویز آنتی بیوتیک جهت جلوگیری و یا درمان Co-infection  ها نمود.
دلایل افزایش تجویز آنتی بیوتیک ها حین پاندمی Covid-19:
 1. تجویز آنتی بیوتیک آزیترومایسین همراه با هیدروکسی کلروکین به دلیل اثرات سینرژیسم این دو دارو بر یکدیگر و کارایی آنها در کاهش مرگ و میر ناشی از Covid-19 در مطالعات بالینی صورت گرفته
 2. عفونت همزمان Covid-19 با انواع باکتری ها و قارچ ها و تجویز آنتی بیوتیک جهت پیشگیری یا درمان عفونت ها در ابتدای پاندمی بدون در نظرگرفتن میزان شیوع عفونت های همزمان
 3. مشابه بودن علائم بالینی عفونت تنفسی ناشی از باکتری ها با عفونت ناشی از ویروس کووید-19 و تشخیص غیردقیق به علت کمبود وقت و تست های آزمایشگاهی
 4. بروز Superinfection باکتریایی، مقاومت باکتری عامل سوپر اینفکشن به آنتی بیوتیک ها و به دنبال  آن تجویز انتی بیوتیک های وسیع الطیف
 5. شیوع عفونت های باکتریایی بیمارستانی غیرتنفسی اعم از: عفونت های مجاری ادراری، عفونت های مرتبط با کاتتر، باکتریمی و سپسیس به علت افزایش بیماران بستری در مراکز درمانی
 
مشکلات ناشی از افزایش تجویز آنتی بیوتیک ها:
 1. بروز و افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی بین سویه های مختلف باکتریایی
 2. عدم دسترسی افراد مبتلا به عفونت های مختلف باکتریایی به علت افزایش مصرف جهانی آنتی بیوتیک ها
 3. بروز عوارض جانبی ناشی از مصرف آنتی بیوتیک ها
 4. سرکوب رشد و از بین رفتن باکتری های فلور دستگاه گوارش به دنبال مصرف آنتی بیوتیکی و بروز اسهال
 5. افزایش بار اقتصادی
 6. آلوده شدن رودها و رودخانه ها به دنبال دفع آنتی بیوتیک ها و باقی مانده آنها از فاضلاب های بیمارستانی و کسب مکانیسم های مقاومت آنتی بیوتیکی توسط باکتری های محیطی
 
راه حل مدیریت بحران افزایش مصرف آنتی بیوتیک ها حین پاندمی: جهت مدیریت تجویز و مصرف آنتی بیوتیک ها در مراکز درمانی، بهتر است کمیته ای متشکل از متخصصان این دوره تشکیل و راهکارهای موثر توسط این اعضا با توجه به وضعیت حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های باکتریایی در آن ناحیه ارائه شود.
تست های تشخیص باکتری از بیماران در صورت امکان انجام و پروفایل حساسیت آنتی بیوتیکی هر سویه نیز تعیین شود تا با توجه به آن تجویز آنتی بیوتیک صورت گیرد.
از مصرف آنتی بیوتیک های پرکاربرد در بالین، جهت مصارف دامپزشکی خودداری شود.
در حوزه بررسی دقیق عفونت های همزمان باکتریایی در هر فاز بیماری کووید-19 تحقیقات دقیق انجام شود.
تفاوت مقادیر شاخص های بیوشیمیایی خون حین عفونت باکتریایی و عفونت ناشی از کووید-19 طی تحقیقات بالینی مشخص شود تا در صورت تفاوت بین این مقادیر، پزشکان بتوانند بین عفونت باکتریایی و عفونت کووید-19 تفاوت قائل شوند.


منبع:گروه میکرب شناسی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0