زورنال کلاب

زورنال کلاب

14 7 1399

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
در تاریخ 13-07-1399 ژورنال کلاب با عنوان"Antimicrobial Photodynamic Therapy in the Control of COVID-19 " توسط خانم قربانپور ارائه شد.
مسیر های فراوانی  برای گسترش COVID-19, مطرح شده است. مستقیم (قطرات تنفسی و انتقال شخص به شخص) و غیرمستقیم (سطوح, اجسام آلوده و انتقال از طریق هوا airborne transmission), عدم وجود داروی اختصاصی و موثر(استفاده از داروهای قدیمی مانند chloroquine و مشتقاتش مثل hydroxychloroquine و remdesivir) روش های جایگزین مناسب برای کنترل و پیشگیری این بیماری نوظهور به شدت مورد نیاز است. فتودینامیک تراپی سالهاست برای درمان انواع سرطان ها (lung carcinoma) و غیرسرطان (age-related macular degeneration) مورد استفاده قرار گرفته است. در این روش به نور مورئی برای برانگیختن photosensitizer و واکنش این ماده با اکسیژن و تولید reactive oxygen species(ROS) نیاز است. ROS های تولید شده باعث اکسیداسیون بیومولکول ها (لیپید, پروتئین, و نوکلئیک اسید) میشوند و بدین صورت میتوانند روی سلول و بافت مورد نظر اثر بگذارند. آنتی میکروبیال فتودینامیک تراپی روی ساختارهای خارجی میکروارگانیسم ها مثل دیواره سلولی باکتری, کپسید و غشای ویروس ها اثرمیگذارد. دارای فعالیت طیف گسترده میباشد و اختصاصیت میکروبی ندارد, به علت اینکه چندین سایت هدف دارد امکان ایجاد مقاوت علیه آن بسیار کم است یا وجود ندارد. میتوان به صورت موضعی ازآن استفاده کرد, مزیتی که در داروهای آنتی میکروبیال مرسوم وجود ندارد. مطالعه cohort در فرانسه روی  2500بیمار سرطانی که یک ترکیب درمان استاندارد و α-lipoic acid, hydroxy citrate and methylene blue استفاده میکردند انجام شد. آن ها احتمال دادند 1- استفاده از متیلن بلو برای درمان بیماران انکولوژیک ممکن است از عفونت ناشی از ویروس آنفلوانزا جلوگیری کرده باشد و 2- متیلن بلو ممکن است درمان خوبی برای بیماری های شبه آنفلوانزا باشد. متیلن بلو از لحاظ ساختاری با Chloroquine مرتبط است. Chloroquine از داروهای مورد استفاده برای درمان COVID-19 و متیلن بلو میتواند به عنوان Photosensitizer در aPDT مورد استفاده قرار بگیرد.
راه های استفاده از aPDT برای COVID-19:
1- در اشخاص: الف) دستگاه تنفسی فوقانی : جلوگیری از ورود ویروس از طریق اضافه کردن Photosensitizer به بینی و سپس مورد تابش قرار دادن آن
ب) دستگاه تنفس تحتانی: غیرفعال سازی ویروس در ریه با استفاده از اندوسکوپی از طریق فیبر نوری
باند نمودن نانومتریال ها با آنتی بادی مونوکلونال >> هدف قرار دادن بافت ریه به صورت اختصاصی, جلوگیری آسیب بیشتر به بافت های مجاور آن
2- الیاف طبیعی و مصنوعی: با immobilization of PSs میتوان منسوجات(ماسک,گان, ملافه, پانسمان زخم) با خاصیت ضدمیکروبی موثر تولید نمود.
وقوع عفونت اکتسابی از بیمارستان کاهش می یابد و برای کارکنان سیستم سلامت محافظت ایجاد میشود. از نورطبیعی خورشید هم میتوان برای کاهش هزینه ها و دراختیار بودن عموم استفاده کرد.
3- treatment of wastewater: با ضدعفونی ثانویه فاضلاب از طریق immobilization of PSs با مواد بی اثرنامحلول مانند نانو/میکروپارتیکل ها, فیلم ها و پلیمر ها میتوان ویروس را غیرفعال کرد.
نتیجه گیری: aPDT treatment با استفاده از PS های شناخته شده ، ایمن و مقرون به صرفه مانند MB ، ممکن است به کاهش COVID-19 از طریق درمان بیماران آلوده ، تولید منسوجات photoactive کاربردی ، ضد عفونی خودکار سطوح یا ضد عفونی  آب و هوا ، تحت نور مصنوعی و / یا نور طبیعی خورشید کمک کند.
 


منبع:گروه میکرب شناسی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0