ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

7 10 1399

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
سل در اثر عفونت با مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ایجاد میگردد و یکی از دلایل عمده بیماری و مرگ و میر در سراسر جهان است. تلاش برای کنترل آن به دلیل دشواری در تشخیص، پیشگیری و درمان، با مشکل روبرو است. بیشتر افراد آلوده به مایکوباکتریوم توبرکلوزیس بدون علامت باقی می ماند که به آن سل مخفی گفته می شود که به احتمال 10 درصد به بیماری سل فعال در طول زندگی فرد پیشرفت می کند. تست های فعلی، نمی توانند تشخیص دهند که چه افرادی دچار فرم فعال بیماری می شوند.
روشی جدیدی که در سال های اخیر مطرح شده، بررسی ترنسکریپتوم خون به منظور تعیین وضعیت بیماری و پیش آگهی سل و نظارت بر درمان دارویی است. درحال حاضر بهترین روش برای ترنسکریپتومیکس خون، روش توالی یابی RNA با استفاده از روش های توالی یابی با بازده بالا است. چندین مطالعه در این زمینه انجام شده و مجموعه های متفاوتی از امضاهای (signature) ژنی از ژن های القا شده توسط اینترفرون را برای تشخیص سل مطرح کرده است، ولی هنوز اتفاق نظری در زمینه مجموعه ژن های انتخابی وجود ندارد. تغییرات در بیان مجموعه ژن های انتخابی بعنوان بیومارکر برای استفاده بالینی با هدف انجام یک آزمایش از نوع مالتی پلکس، سریع و خودکار باید کوچک شود و زمان انجام آزمایش به حدود 2-3 ساعت برسد و همچنین تست باید با هزینه کم و به سهولت قابل انجام باشد. این امر می تواند درمان موثر و زودهنگام را که برای ریشه کن کردن سل ضروری می باشد را تسهیل کند.


منبع:گروه میکرب شناسی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0