ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

27 7 1399

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
ویروس COVID-19 یک بحران تهدید کننده سلامت جهانی است که توسط یک عضو جدید از خانواده بتاکرونا ویروس ها  ایجاد می شود و SARS-COV2 نام دارد .این ویروس عمدتا از طریق اتصال به رسپتور ACE2 که در سطح اپیتلیال ریه وجود دارد، وارد سلول می شود .
اخیرا درمطالعات گزارش شده که RNA  SARS-COV2   در نمونه مدفوع بیماران نیز قابل تشخیص است.
سلول های اپی تلیال خصوصا انتروسیت های روده کوچک نیز به میزان بالایی رسپتور ACE2 را بیان میکنند. مطالعات نشان می دهد که که عفونت های تنفسی ویروس موجب اختلال در میکروبیوتای روده
می شوند و همچنین ارتباط قوی  بین میکروبیوتای روده و علاِئم بیماری COVID-19 وجود دارد.
تنوع میکروبیوتای روده با افزایش سن کاهش می یابد به همین دلیل احتمال مرگ ومیر بالاتری در این بیماران مشاهده می شود. ازطرفی با توجه به افزایش مصرف آنتی بیوتیک در بحران همه گیری کرونا احتمال آفزایش بروز مقاومت انتی بیوتیکی و همچنین تخریب میکروبیوتای روده بالا می رود که این به نوبه خود یکی از عوارض جبران ناپذیر این همه گیری جهانی محسوب می شود .
بنابراین بهبود پروفایل میکروبیوتای روده به وسیله استراتژی personalized nutrition به منظور بهبود عملکرد فیزیولوژیک و بهبود ایمنی بدن میتواند به عنوان یک روش پروفیلاکتیک عوارض شدید بیماری را در افراد مسن یا افراد با نقص سیستم ایمنی به حداقل برساند.
همچنین آنالیز تغییرات درمایکروبیوتای روده در طول عفونت COVID-19 ممکن است به پیش بینی عوارض بیماری کمک کند و به درمان بر پایه میکروبیوتا اجازه دهد.


منبع:گروه میکرب شناسی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0