هوالحکیم
درس ميكرب شناسي از سال 1307 در مدرسه طب دارالفنون توسط دكتر كراندل تدريس مي شد پس از تاسيس دانشكده پزشكي دانشگاه تهران (در سال 1313) اين درس در سال چهارم تحصيلي توسط ايشان در اين دانشكده ارايه شد. در سال 1319 كرسي ميكرب شناسي در دانشكده پزشكي به سرپرستی دکتر سهراب تشکیل شد. و از سال 1367 گروه ميكرب شناسي بطور مستقل با مديريت دكتر پرويز اديب فر آغاز بكار كرد و پس از بازنشستگي ايشان، مدیریت گروه میکرب شناسی به ترتیب بر عهده دكتر اكبر ميرصالحيان (1372)، دكتر پرويز مالك نژاد (1383)، دكتر اكبر ميرصالحيان (1389) و دكتر محمد ايمان عيني (1395) بوده است.
در حال حاضر گروه ميكرب شناسي داراي 7 عضو هيات علمي و 5 کارشناس مي باشد كه در زمينه هاي مختلف تحقيقاتي و آموزشي مباحث مختلف ميكرب شناسي پزشكي، دندانپزشكي و ساير رشته هاي گروه پزشكي و دانشجويان دوره هاي كارشناسي ارشد و تخصصي (PhD) را راهنمايي و هدايت مي نمايند.
27 اسفند 1399
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

Point of Care Testing for Infectious Diseases ارائه: زینب محسنی نسب

17 اسفند 1399
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

Diagnostic Challenges and Laboratory Considerations for Pediatric Sepsis ارائه: غزل بیاتی نژاد

17 اسفند 1399
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

Diagnostic techniques for rapid detection of Vibrio cholerae O1/O139 ارائه: یاسر فصیحی

6 بهمن 1399
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

A robust, hand-powered, instrument-free sample preparation system for point-of-care pathogen detection ارائه: کیانا امیری

21 دی 1399
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

Advances in detection of fastidious bacteria ارائه: سمانه جعفری

15 دی 1399
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

Assessment of a Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP) Assay for the Rapid Detection of Pathogenic Bacteria from Respiratory Samples in Patients with Hospital-Acquired Pneumonia ارائه: شبنم ضیغمی

7 دی 1399
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

Transcriptomics in TB: the immune response and diagnosis ارائه: غزل بیاتی نژاد

3 دی 1399
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

Rapid Phenotypic methods to improve the dignosis of bacterial blood stream infections:meeting to challenge to reduce the time to result ارائه: مهسا قمری

24 آذر 1399
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

Nanopre metagenomics enables rapid clinical diagnosis of bacterial lower respiratory infection ارائه: سارا قربانپور

3 آذر 1399
زورنال کلاب

زورنال کلاب

Coronavirus Disease 2019, Superinfections, and Co-infections ارائه دهنده: الهه تاکی

آرشیو اخبار و مقالات