هوالحکیم
درس ميكرب شناسي از سال 1307 در مدرسه طب دارالفنون توسط دكتر كراندل تدريس مي شد پس از تاسيس دانشكده پزشكي دانشگاه تهران (در سال 1313) اين درس در سال چهارم تحصيلي توسط ايشان در اين دانشكده ارايه شد. در سال 1319 كرسي ميكرب شناسي در دانشكده پزشكي به سرپرستی دکتر سهراب تشکیل شد. و از سال 1367 گروه ميكرب شناسي بطور مستقل با مديريت دكتر پرويز اديب فر آغاز بكار كرد و پس از بازنشستگي ايشان، مدیریت گروه میکرب شناسی به ترتیب بر عهده دكتر اكبر ميرصالحيان (1372)، دكتر پرويز مالك نژاد (1383)، دكتر اكبر ميرصالحيان (1389) و دكتر محمد ايمان عيني (1395) بوده است.
در حال حاضر گروه ميكرب شناسي داراي 7 عضو هيات علمي و 5 کارشناس مي باشد كه در زمينه هاي مختلف تحقيقاتي و آموزشي مباحث مختلف ميكرب شناسي پزشكي، دندانپزشكي و ساير رشته هاي گروه پزشكي و دانشجويان دوره هاي كارشناسي ارشد و تخصصي (PhD) را راهنمايي و هدايت مي نمايند.
11 دی 1395
سمینار
15 آبان 1395
سمینار دانشجویان Ph.D
10 شهریور 1395
كارگاه ايمني زيستي
27 مرداد 1395
دفاع پايان نامه دانشجويان Ph.D
18 مرداد 1395
مقالات سال 2016 اعضا هيات علمي گروه ميكرب شناسي در  ISI و Pubmed  تا آگوست 2016
12 اسفند 1394
سمينار دانشجويان كارشناسي ارشد
27 بهمن 1394
سمينار مقاومت هاي ميكربي و چالش هاي پيش رو
21 بهمن 1394
دفاع پايان نامه دانشجويانPh.D
5 دی 1394
دفاع پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد
8 شهریور 1394
برگزاري كارگاههاي تخصصي در گروه ميكرب شناسي