هوالحکیم
درس ميكرب شناسي از سال 1307 در مدرسه طب دارالفنون توسط دكتر كراندل تدريس مي شد پس از تاسيس دانشكده پزشكي دانشگاه تهران (در سال 1313) اين درس در سال چهارم تحصيلي توسط ايشان در اين دانشكده ارايه شد. در سال 1319 كرسي ميكرب شناسي در دانشكده پزشكي به سرپرستی دکتر سهراب تشکیل شد. و از سال 1367 گروه ميكرب شناسي بطور مستقل با مديريت دكتر پرويز اديب فر آغاز بكار كرد و پس از بازنشستگي ايشان، مدیریت گروه میکرب شناسی به ترتیب بر عهده دكتر اكبر ميرصالحيان (1372)، دكتر پرويز مالك نژاد (1383)، دكتر اكبر ميرصالحيان (1389) و دكتر محمد ايمان عيني (1395) بوده است.
در حال حاضر گروه ميكرب شناسي داراي 7 عضو هيات علمي و 5 کارشناس مي باشد كه در زمينه هاي مختلف تحقيقاتي و آموزشي مباحث مختلف ميكرب شناسي پزشكي، دندانپزشكي و ساير رشته هاي گروه پزشكي و دانشجويان دوره هاي كارشناسي ارشد و تخصصي (PhD) را راهنمايي و هدايت مي نمايند.
16 اردیبهشت 1397
کلاس ادغام یافته میکرب شناسی عملی

کلاس ادغام یافته میکرب شناسی عملی

کلاس ادغام یافته میکرب شناسی عملی با همکاری خانم دکتر حلیمی از گروه میکرب شناسی و خانم دکتر غیاثوند از گروه عفونی بیمارستان امام در روز شنبه مورخ 16-02-1397 در تالار سهراب برگزار شد.

11 اردیبهشت 1397
کلاس وارونه

کلاس وارونه

اولین جلسه ادغام یافته و وارونه درس میکرب شناسی دانشجویان پزشکی در روز سه شنبه مورخ 11-02-1397 توسط خانم دکتر حلیمی در کلاس 4 داروسازی برگزار شد.

11 اردیبهشت 1397
کلاس ادغام یافته

کلاس ادغام یافته

کلاس ادغام یافته درس میکرب شناسی با مشارکت خانم دکتر جیل عاملی از گروه میکرب شناسی و خانم دکتر حسن زاد از گروه عفونی در روز دوشنبه مورخ 10-02-1397 در کلاس 4 داروسازی برگزار شد.

10 شهریور 1395
كارگاه ايمني زيستي
27 مرداد 1395
دفاع پايان نامه دانشجويان Ph.D
18 مرداد 1395
مقالات سال 2016 اعضا هيات علمي گروه ميكرب شناسي در  ISI و Pubmed  تا آگوست 2016
12 اسفند 1394
سمينار دانشجويان كارشناسي ارشد
27 بهمن 1394
سمينار مقاومت هاي ميكربي و چالش هاي پيش رو
21 بهمن 1394
دفاع پايان نامه دانشجويانPh.D
5 دی 1394
دفاع پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد