هوالحکیم
درس ميكرب شناسي از سال 1307 در مدرسه طب دارالفنون توسط دكتر كراندل تدريس مي شد پس از تاسيس دانشكده پزشكي دانشگاه تهران (در سال 1313) اين درس در سال چهارم تحصيلي توسط ايشان در اين دانشكده ارايه شد. در سال 1319 كرسي ميكرب شناسي در دانشكده پزشكي به سرپرستی دکتر سهراب تشکیل شد. و از سال 1367 گروه ميكرب شناسي بطور مستقل با مديريت دكتر پرويز اديب فر آغاز بكار كرد و پس از بازنشستگي ايشان، مدیریت گروه میکرب شناسی به ترتیب بر عهده دكتر اكبر ميرصالحيان (1372)، دكتر پرويز مالك نژاد (1383)، دكتر اكبر ميرصالحيان (1389) و دكتر محمد ايمان عيني (1395) بوده است.
در حال حاضر گروه ميكرب شناسي داراي 7 عضو هيات علمي و 5 کارشناس مي باشد كه در زمينه هاي مختلف تحقيقاتي و آموزشي مباحث مختلف ميكرب شناسي پزشكي، دندانپزشكي و ساير رشته هاي گروه پزشكي و دانشجويان دوره هاي كارشناسي ارشد و تخصصي (PhD) را راهنمايي و هدايت مي نمايند.
9 خرداد 1400
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

A New Age In Molecular Diagnostics for Invasive Fungal Disease: Are We Ready ارائه: سمانه جعفری

26 اردیبهشت 1400
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

Clinical Metagenomic Next-Generation Sequencing for Pathogen Detection ارائه: مهسا قمری

19 اردیبهشت 1400
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

Early detection and classification of live bacteria using time-lapse coherent imaging and deep learning ارائه: کیانا امیری

12 اردیبهشت 1400
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

عنوان: Rapid bacterial detection and antibiotic susceptibility testing in whole blood using one-step, high throughput blood digital PCR ارائه: سارا قربانپور

5 اردیبهشت 1400
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

New and developing diagnostic technologies for urinary tract infections ارائه: شبنم ضیغمی

30 فروردین 1400
زورنال کلاب

زورنال کلاب

Diagnosis of bloodstream infections from positive blood cultures and directly from blood samples: recent developments in molecular approaches ارائه: آذین آهنی

27 اسفند 1399
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

Point of Care Testing for Infectious Diseases ارائه: زینب محسنی نسب

17 اسفند 1399
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

Diagnostic Challenges and Laboratory Considerations for Pediatric Sepsis ارائه: غزل بیاتی نژاد

17 اسفند 1399
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

Diagnostic techniques for rapid detection of Vibrio cholerae O1/O139 ارائه: یاسر فصیحی

6 بهمن 1399
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

A robust, hand-powered, instrument-free sample preparation system for point-of-care pathogen detection ارائه: کیانا امیری

آرشیو اخبار و مقالات