هوالحکیم
درس ميكرب شناسي از سال 1307 در مدرسه طب دارالفنون توسط دكتر كراندل تدريس مي شد پس از تاسيس دانشكده پزشكي دانشگاه تهران (در سال 1313) اين درس در سال چهارم تحصيلي توسط ايشان در اين دانشكده ارايه شد. در سال 1319 كرسي ميكرب شناسي در دانشكده پزشكي به سرپرستی دکتر سهراب تشکیل شد. و از سال 1367 گروه ميكرب شناسي بطور مستقل با مديريت دكتر پرويز اديب فر آغاز بكار كرد و پس از بازنشستگي ايشان، مدیریت گروه میکرب شناسی به ترتیب بر عهده دكتر اكبر ميرصالحيان (1372)، دكتر پرويز مالك نژاد (1383)، دكتر اكبر ميرصالحيان (1389) و دكتر محمد ايمان عيني (1395) بوده است.
در حال حاضر گروه ميكرب شناسي داراي 7 عضو هيات علمي و 5 کارشناس مي باشد كه در زمينه هاي مختلف تحقيقاتي و آموزشي مباحث مختلف ميكرب شناسي پزشكي، دندانپزشكي و ساير رشته هاي گروه پزشكي و دانشجويان دوره هاي كارشناسي ارشد و تخصصي (PhD) را راهنمايي و هدايت مي نمايند.
6 بهمن 1399
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

A robust, hand-powered, instrument-free sample preparation system for point-of-care pathogen detection ارائه: کیانا امیری

21 دی 1399
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

Advances in detection of fastidious bacteria ارائه: سمانه جعفری

15 دی 1399
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

Assessment of a Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP) Assay for the Rapid Detection of Pathogenic Bacteria from Respiratory Samples in Patients with Hospital-Acquired Pneumonia ارائه: شبنم ضیغمی

7 دی 1399
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

Transcriptomics in TB: the immune response and diagnosis ارائه: غزل بیاتی نژاد

3 دی 1399
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

Rapid Phenotypic methods to improve the dignosis of bacterial blood stream infections:meeting to challenge to reduce the time to result ارائه: مهسا قمری

24 آذر 1399
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

Nanopre metagenomics enables rapid clinical diagnosis of bacterial lower respiratory infection ارائه: سارا قربانپور

3 آذر 1399
زورنال کلاب

زورنال کلاب

Coronavirus Disease 2019, Superinfections, and Co-infections ارائه دهنده: الهه تاکی

24 آبان 1399
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

The Novel Coronavirus COVID-19 Outbreak: Global Implications for Antimicrobial Resistance با ارائه سرور عرفانی منش دانشجوی دکتری تخصصی

24 آبان 1399
وبینار پروبیوتیک ها
17 آبان 1399
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

SARS-CoV-2-related pneumonia cases in pneumonia: Secondary bacterial pneumonia and viral co-infections ارائه: شبنم ضیغمی

آرشیو اخبار و مقالات