حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
مدیر گروه: آقای دکتر امیرهمایون جعفری
معاون آموزشي شاخه‌ی مهندسی پزشكي: آقای دکتر بهادر مکی آبادی
  معاون آموزشي شاخه‌ی فيزيك پزشكي: خانم دکتر غزاله گرایلی
معاون پژوهشي شاخه‌ی مهندسی پزشکی: آقای دكتر علیرضا میرباقری
معاون پژوهشي شاخه‌ی فیزیک پزشکی: آقای دكتر حسین قدیری
معاون امور باليني: خانم دكتر صدیقه حجازی
معاون امور ارتباط با صنعت، درآمدزايي و تجهيز آزمايشگاه‌ها: آقای دكتر حسین قديري
معاون امور ارتباط با بخشهاي باليني: آقای دكتر مهدي ميرباقري
معاون همکاری‌های بين الملل: آقای دكتر حميدرضا سليقه‌راد 
مسئول وبسايت و رايانه‌ها: آقای دكتر عليرضا ميرباقري
دبير شورای گروه: خانم دکتر غزاله گرايلي
دبير كميته علمي فيزيك پزشكي: آقای دكتر حسين قديري
دبير كميته علمي مهندسي پزشكي: آقای دكتر بهادر مكي آبادي
دبیر کمیته امور ارتباط با صنعت، درآمدزايي و تجهيز آزمايشگاه‌ها: آقای دكتر عليرضا ميرباقري  
دبير شورای پژوهشي: خانم دكتر غزاله گرايلي
دبير شورای تحصيلات تكميلي: آقای دكتر حسين قديري
دبير كميته بين الملل: آقای دكتر حميدرضا سليقه‌راد
دبير امور باليني: خانم دكتر غزاله گرايلي
دبير كميته امور ارتباط با بخشهاي باليني: آقای دكتر مهدي ميرباقري
مسئول آموزش کاربردی دانشجویان: خانم منیژه پاکروان
مسئول وب سايت: خانم معصومه فولادی
مسئول دفتر و ناظم فني گروه: آقای رضا هادي داخلي 102
كارشناس آموزش : خانم خدیجه عباس نژاد داخلي 117
كارشناس آزمايشگاه : آقاي سيد احمد شمسا داخلي 123
كارشناس و مسئول آموزش تحصيلات تكميلي: خانم ابوالحسنی داخلی 110
کارشناس آموزش : خانم شهره غريب  داخلی: 118

-