#
 • آدرس پستی :

  تهران،ساختمان شماره 2 دانشکده پزشکی، ورودی غربی، گروه فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی
 • شماره تماس :

  02166466383
 • شماره پیامک :

  300064053
 • پست الکترونیکی :

  mohammadreza_ay@tums.ac.ir