#
 • آدرس پستی :

  تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، خیابان پورسینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران،ساختمان شماره 2 دانشکده پزشکی، گروه فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی
 • شماره تماس :

  02164053252
 • شماره نمابر :

  02164053242
 • شماره پیامک :

  300064053
 • پست الکترونیکی :

  mohammadreza_ay@tums.ac.ir