دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فناوری تصویربرداری

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فناوری تصویربرداری

5 6 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
جلسه از 
بررسی منشا فیزیولوژیک مکانی – زمانی سیگنالهای مخرب و نویز تاثیر گذار در آَشکارسازی سیگنال" شنبه 23/6/98 ساعت 8 در گروه فیزیک و مهندسی پزشکی برگزار خواهد شد. دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فناوری تصویربرداری با عنوان " 

ارائه دهنده: آقای 
یوسف نادری

استاد راهنما: آقای دکترنادر ریاحی عالم  
منبع:گروه فیزیک و مهندسی پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0