دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی

22 6 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی  تحت عنوان : ارزیابی تخلل استخوان کورتیکال ساق پای گاو به کمک تصویربرداری تشدید مغناطیسی ، یکشنبه مورخ 24 /6/98 ساعت 15 در گروه فیزیک و مهندسی پزشکی برگزار خواهدشد.

ارائه دهنده: مهسا طالبی

استاد راهنما: 
دکتر سلیقه راد

منبع:گروه فیزیک و مهندسی پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0