دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

22 6 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی  تحت عنوان   : ارزیابی کمی تاثیر نرخ همزمانی های تصادفی بر کیفیت تصاویر PET  در تصویربرداری تمام بدن چهارشنبه مورخ 27/6/98 ساعت 16 در گروه فیزیک و مهندسی پزشکی برگزار خواهدشد.

ارائه دهنده: ماهک اصولی

اساتید راهنما: 
دکتر محمدرضا آی  - 
دکتر پردیس غفاریان


منبع:گروه فیزیک و مهندسی پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0