تقویم آموزشی نیم ترم دوم 99-98

26 دی 1398

برگزاری کارگاه ایمنی زیستی

19 آذر 1398

اطلاعیه مهم

13 آذر 1398

جدول زمان بندی گزارش پیشرفت دانشجویان دکترای فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی

24 آبان 1398

جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود سال 98 در گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

17 آبان 1398

برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان ورودی 98

8 آبان 1398

تاریخ برگزاری جلسات گزارش پیشرفت دانشجویان دکترا مهندسی پزشکی و رباتیک پزشکی 6 و 13 آذر ماه می باشد.

4 آبان 1398

تاريخ برگزاری جلسات گزارش پیشرفت دانشجویان دکترا فیزیک پزشکی 4 و 11 آذر ماه می باشد.

4 آبان 1398

اطلاعیه مهم

17 مهر 1398

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

22 شهریور 1398

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی

22 شهریور 1398

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

22 شهریور 1398

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

22 شهریور 1398

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

22 شهریور 1398

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

22 شهریور 1398

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

22 شهریور 1398

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فناوری تصویربرداری

5 شهریور 1398

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فناوری تصویربرداری

5 شهریور 1398

تحویل log book دانشجویان جهت ثبت نام در ترم جدید

4 شهریور 1398

خبر فوری

2 شهریور 1398

درخواست فرصت تحصیلی اضافی

27 مرداد 1398

زمان انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا

27 مرداد 1398

اطلاعیه

13 مرداد 1398

پیش دفاع پایان نامه دكترای مهندسي پزشكي

13 مرداد 1398

دفاع از پایان نامه دكترا فيزيك پزشكي

13 مرداد 1398

اطلاعیه

8 مرداد 1398

برنامه برگزاری آزمون جامع

3 مرداد 1398

زمان برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکترا

30 تیر 1398

پیش دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد فناوری تصویربرداری

30 تیر 1398

پیش دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

30 تیر 1398

دفاع پروپوزال مقطع دکترای فیزیک پزشکی

16 تیر 1398

دفاع پروپوزال دکترای فیزیک پزشکی

16 تیر 1398

دفاع پروپوزال مقطع دکترای مهندسی پزشکی

16 تیر 1398

دفاع پروپوزال مقطع دکترای مهندسی پزشکی

16 تیر 1398

جلسه دفاع پروپوزال مقطع دکترای فیزیک پزشکی

16 تیر 1398

دفاع از پایان نامه دکترای مهندسی پزشکی

1 تیر 1398

اطلاعیه مهم

6 خرداد 1398

دفاع از پایان نامه دکترای فیزیک پزشکی

5 خرداد 1398

اطلاعیه مهم

1 خرداد 1398

تاریخ انتخاب استاد راهنما (دانشجویان دکترا)

اطلاعیه مهم

1 خرداد 1398

تمدید تاریخ تحویل پروپوزال دانشجویان دکترا

گزارش پیشرفت کار دانشجویان مقطع دکترای مهندسی پزشکی

20 اردیبهشت 1398

گزارش پیشرفت کار دانشجویان مقطع دکترای فیزیک پزشکی

17 اردیبهشت 1398

دفاع از پایان نامه دکترای فیزیک پزشکی

5 اردیبهشت 1398

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دکترای فیزیک پزشکی

جلسه پیش دفاع پایان نامه دکترای فیزیک پزشکی

14 اسفند 1397

برگزاری جلسه پیش دفاع پایان نامه دکترای فیزیک پزشکی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

13 اسفند 1397

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

13 اسفند 1397

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

13 اسفند 1397

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

13 اسفند 1397

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

پیش دفاع از پایان نامه دکترای فیزیک پزشکی

8 اسفند 1397

برگزاری جلسه پیش دفاع از پایان نامه دکترای فیزیک پزشکی

برنامه درسی نیم سال تحصیلی دوم 98-97

5 بهمن 1397
تعداد آیتم ها در هر صفحه