جلسه دفاع

جلسه دفاع

20 6 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

گروه فيزيك پزشكي و مهندسي پزشكي

 دفاع از پايان نامه  دکترای فیزیک پزشكي   
تحت عنوان:
تعیین حجم هدف کلینیکی گلیوما بطور اتوماتیک برای طراحی درمان 


 استاد راهنما :
آقای دکتر محمدرضا آی
 
 استاد مشاور :
خانم دکتر پردیس غفاریان
آقای دکتر سید ربیع مهدوی
 
ارائه دهنده : آقای علی کتابی            
 
زمان برگزاري : چهار شنبه 97/6/21
                     ساعت: 15
 
مكان :گروه فيزيك پزشكي ومهندسي پزشكي


منبع:گروه فیزیک و مهندسی پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0