جلسه ی دفاع از پایان نامه ی کارشناسی ارشد

جلسه ی دفاع از پایان نامه ی کارشناسی ارشد

30 5 1395

گروه فيزيك پزشكي و مهندسي پزشكي دفاع ارشدمهندسي پزشكي   تحت عنوان      :بهبود نمايش نواحي آناتوميكي سينوس اسفنوئيد در سيستم اندوسكوپي مجازي حين جراحي  اساتيد راهنما : آقاي دكتر عليرضا احمديان   ارائه دهنده :آقاي ميلاد سيكاروديزمان برگزاري دوشنبه :     95/6/8 ساعت: 11-9             مكان :گروه فيزيك پزشكي   


منبع:گروه فیزیک و مهندسی پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0