جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه دکترای تخصصی فیزیک پزشکی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه دکترای تخصصی فیزیک پزشکی

29 7 1395

گروه فيزيك پزشكي و مهندسي پزشكي دفاع دكترا فيزيك پزشكي   تحت عنوان :   توسعه نوعي  دزيمتر ژلي جديد با سميت كمتر و بررسي تاثير پارامترهاي خارجي بر پاسخ آن   اساتيد راهنما : خانم دكتر گرايلي آقاي دكتر ابطحي     ارائه دهنده :آقاي باقر فرهود   زمان برگزاري شنبه  95/8/8 ساعت: 15               مكان :گروه فيزيك پزشكي 


منبع:گروه فیزیک و مهندسی پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0