دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فناوری تصویربرداری

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فناوری تصویربرداری

5 6 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
جلسهدفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فناوری تصویربرداری با عنوان " اندازه گیری شاخص سایز عروقی تومور به وسیله MRI قبل و بعد از رادیوتراپی " دوشنبه 11/6/98 ساعت 10 در گروه فیزیک و مهندسی پزشکی برگزار خواهد شد. 

ارائه دهنده: آقای بهروز وجدانی افخم

اساتید راهنما: آقای 
دکتر عقابیان - آقای دکتر قدسی                          


منبع:گروه فیزیک و مهندسی پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0