جلسه‌ی پیش دفاع از پایان‌نامه دکترای تخصصی فیزیک پزشکی

جلسه‌ی پیش دفاع از پایان‌نامه دکترای تخصصی فیزیک پزشکی

12 9 1395

گروه فيزيك پزشكي و مهندسي پزشكي پيش دفاع دكترا فيزيك پزشكي     تحت عنوان   :   تاثير ملاتونين به عنوان عامل محافظ پرتوي در بيان ژن هاي وابسته به ترميم آسيب هاي DNA (cdknla وRad50 )ناشي از پرتودهي در خون محيطي رت         اساتيد راهنما :  آقاي دكترعليرضا شيرازي خانم دكتر پانته آ ايزدي       ارائه دهنده :آقاي حامد رضاي جم    زمان برگزاري شنبه     95/9/13 ساعت: 15               مكان :گروه فيزيك پزشكي 


منبع:گروه فیزیک و مهندسی پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0