دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

22 6 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی  تحت عنوان   : بهینه سازی یکنواختی دز در پرتو دهی فوتونی کل بدن با استفاده از شتاب دهنده خطی فیلم دزیمتری در فانتوم شبه انسان ، یکشنبه مورخ 7/7 98 ساعت 11 در گروه فیزیک و مهندسی پزشکی برگزار خواهدشد. 

ارائه دهنده: الهام حسین نژاد

استاد راهنما: دکتر غزاله گرایلی


منبع:گروه فیزیک و مهندسی پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0