دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

22 6 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی تحت عنوان   : توسعه زیر ساخت های شبیه سازی تشدید مغناطیسی اثرانگشتی ، چهارشنبه مورخ 27/6/98 ساعت 14 در گروه فیزیک و مهندسی پزشکی برگزار خواهد شد. 

ارائه دهنده : المیرا یزدانی

استاد راهنما  : 
دکتر سلیقه راد


منبع:گروه فیزیک و مهندسی پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0