معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
12 آذر 1395
جلسه‌ی پیش دفاع از پایان‌نامه دکترای تخصصی فیزیک پزشکی
6 آبان 1395
جلسه‌ی دفاع از پیشنهاد پایان‌نامه‌ی دکترای فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی
29 مهر 1395
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه دکترای تخصصی فیزیک پزشکی
5 مهر 1395
جلسه‌ی دفاع از پیشنهاد پایان‌نامه‌ی دکترای فیزیک پزشکی
30 شهریور 1395
اطلاعیه مهم
13 شهریور 1395
انتخاب واحد
30 مرداد 1395
جلسه ی دفاع از پایان نامه ی کارشناسی ارشد
5 تیر 1395
تحویل Logbook
12 خرداد 1395
برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 اعلام شد
23 اردیبهشت 1395
گزارش پيشرفت دانشجويان دکترای تخصصی
20 فروردین 1396
تست
20 فروردین 1396
تست همایش