اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه ژنتیک پزشکی
مدیر دکتر ایرج راگردی کاشانی
آدرس آدرس پستی :تهران،خیابان انقلاب، خيابان قدس ، درب شرقي دانشگاه علوم پزشکی تهران (روبروي خيابان ايتالیا)، ساختمان شماره 8 دانشکده پزشكي ، طبقه همكف، گروه ژنتيك پزشكي، کد پستی 1417613151