#
  • آدرس پستی :

    تهران،خیابان انقلاب، خيابان قدس ، درب شرقي دانشگاه علوم پزشکی تهران (روبروي خيابان ايتالیا)، ساختمان شماره 8 دانشکده پزشكي ، طبقه همكف، گروه ژنتيك پزشكي، کد پستی 1417613151
  • تلفن : 02188953005

  • فکس: 02188953005
  • پست الکترونیکی :

    mghadami@tums.ac.ir