گروه ژنتيك پزشكي، دانشكده پزشكي برگزار مي نمايد: Research day

گروه ژنتيك پزشكي، دانشكده پزشكي برگزار مي نمايد: Research day

21 3 1391

بسمه تعاليگروه ژنتيك پزشكي، دانشكده پزشكي برگزار مي نمايد: Research Day" اعضاي محترم هيأت علمي و دانشجويان آخرين يافته هاي خود را در اين جلسه عرضه مي نمايند." محل برگزاري : سالن آمفي تئاتر- دانشكده بهداشت زمان : روز چهارشنبه 24/3/91ساعت: 13-30/8سخنرانان :‌آقاي دكتر شهرام تيموريان خانم دكتر پانته آ ايزدي آقاي دكتر شهرام سوادآقاي دكتر علي رشيدي نژادخانم عارفه غفاري خانم دنيز كوشاور Department of Medical GeneticsResearch Day Program چهارشنبه 24 خرداد ماه 1391زمان سخنران عنوان8:50 - 8:30 تلاوت قرآن کریم و افتتاحيه9:20 – 8:50 آقاي دكتر شهرام تيموريان Molecular basis of chronic granulomatous disease in Iran.9:50 – 9:30 آقاي دكتر علي رشيدي نژاد Using a combination of karyotype, MLPA and high resolution oligo array CGH to detect genomic imbalances in patients affected by multiple congenital anomalies10:20 – 10 خانم دنيز كوشاور Assessment of Digenic inheritance in seven members of Connexin gene family, in patients with non syndromic autosomal recessive Hearing Loss carrying one mutant allele in GJB211 – 10:30 استراحت و پذيرايي 11:20 – 11 خانم دكتر پانته آ ايزدي Estrogen receptor alpha CpG island methylation and it’s methylation map in Iranian patients with sporadic breast cancer11:50 – 11:30 آقاي دكتر شهرام سواد Copy number evaluation of tumor suppressor and oncogenes in Invasive Ductal Carcinoma of Breast, based on MLPA12:20 - 12 خانم عارفه غفاري بررسي مقایسه بیان برخی ژن های چرخه سلولی ، آپوپتوز و ژن های هدف مسیر TGF-B Signaling در پاسخ به بیان افزایش یافته ژن TGIF2LX در دو رده سلولی سرطان کولورکتال نسبت به نمونه های کنترل12:45 – 12:30 اختتاميه * در پایان هر سخنرانی 10 دقیقه برای پرسش و پاسخ در نظر گرفته شده است.* مکان: سالن آمفي تئاتر- دانشكده بهداشت


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0