برگزاری ژورنال کلاب 97/8/22

برگزاری ژورنال کلاب 97/8/22

20 8 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
جلسه ژورنال کلاب گروه ژنتیک پزشکی با عنوان :
  “LncRNA GAS5 inhibits microglial M2 polarization and exacerbates demyelination”
​در تاریخ 97/8/22 ساعت 8:30 در ساختمان شماره 8 دانشکده پزشکی، گروه ژنتیک پزشکی کلاس 2 برگزار خواهد شد.


/filegallery/0047467886//EMBO J 2017, LncRNA GAS5 inhibits.pdf


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0