برگزاری ژورنال کلاب 97/8/29

برگزاری ژورنال کلاب 97/8/29

28 8 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
جلسه ژورنال کلاب گروه ژنتیک پزشکی با عنوان :
  One-Step Biallelic and Scarless Correction of a b-Thalassemia
Mutation in Patient-Specific iPSCs without Drug Selection
​در تاریخ 97/8/29 ساعت 8:30 در ساختمان شماره 8 دانشکده پزشکی، گروه ژنتیک پزشکی کلاس 2 برگزار خواهد شد.
/filegallery/0047467886//اعلان ژورنال کلاب.pdf
منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0