برگزاری ژورنال کلاب 97/9/13

برگزاری ژورنال کلاب 97/9/13

10 9 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
جلسه ژورنال کلاب گروه ژنتیک پزشکی با عنوان :
Treatment of a metabolic liver disease by in vivo genome base editing in adult mice
در تاریخ 13/9/97 ساعت 8:30 در ساختمان شماره 8 دانشکده پزشکی، طبقه اول کلاس 1 برگزار خواهد شد.
/filegallery/0047467886//salehi.jpg


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0