ژورنال كلاب گروه ژنتيك پزشكي

ژورنال كلاب گروه ژنتيك پزشكي

25 10 1391

ژورنال كلاب گروه ژنتيك پزشكي در روز سه شنبه مورخ 26 دي ماه از ساعت 8:30 با ارائه مقاله توسط جناب آقاي رضا ابراهيم زاده دانشجوي دكتراي ژنتيك پزشكي در محل كتابخانه گروه برگزار ميگردد. عنوان مقاله: Sorting nexin 12 interacts with BACE1 and  regulates BACE1-mediated APP processing SOURCE http://www.molecularneurodegeneration.com/content/7/1/30


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0