ژورنال کلاب گروه ژنتیک در روز سه شنبه مورخ 30 خرداد در محل سالن کنفرانس گروه ژنتیک برگزار خواهد شد

ژورنال کلاب گروه ژنتیک در روز سه شنبه مورخ 30 خرداد در محل سالن کنفرانس گروه ژنتیک برگزار خواهد شد

28 3 1391

ژورنال کلاب گروه ژنتیک در ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 30 خرداد در محل سالن کنفرانس گروه ژنتیک برگزار خواهد شد. از کلیه دانشجویان و اعضای محترم هیات علمی گروه دعوت میشود در این جلسه شرکت فرمایند. سخنران جناب آقای دکتر اکبر امیرفیروزی دانشجوی دکترای ژنتیک پزشکیعنوان سخنرانی: Cortical DNA methylation maintains remote


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0