ژورنال کلاب 98/3/21

ژورنال کلاب 98/3/21

19 3 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
برگزاری ژورنال کلاب 3/21/ 98
جلسه ژورنال کلاب گروه ژنتیک پزشکی با عنوان:
Whole-genome sequencing reveals principles of brain retrotransposition in neurodevelopmental disorders
در تاریخ 98/3/21ساعت 8/30 الی 10 در ساختمان شماره 8 دانشکده پزشکی، گروه ژنتیک پزشکی طبقه اول کلاس 2 برگزار خواهد شد.
لینک


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0