ژورنال کلااب 98/7/9

ژورنال کلااب 98/7/9

9 7 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
برگزاری ژورنال کلاب 7/9/ 98
جلسه ژورنال کلاب گروه ژنتیک پزشکی با عنوان:
Aberrant FGFR signaling mediates resistance to
CDK4/6 inhibitors in ER+ breast cancer
در تاریخ 9/98/7ساعت 8/30 الی 10 در ساختمان شماره 8 دانشکده پزشکی، گروه ژنتیک پزشکی طبقه اول کلاس 2 برگزار خواهد شد.
ارائه کننده: خانم سپیده حمزه لو


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0