ژورنال کلاب 98/8/28

ژورنال کلاب 98/8/28

25 8 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
برگزاری ژورنال کلاب28/8/89
جلسه ژورنال کلاب گروه ژنتیک پزشکی با عنوان:
 
Regeneration of the entire human epidermis using transgenic stem cells
 
در تاریخ28/8 /98ساعت 8/30 الی 10 در ساختمان شماره 8 دانشکده پزشکی، گروه ژنتیک پزشکی طبقه اول کلاس 2 برگزار خواهد شد.
ارائه کننده: خانم هاجر واثقی
لینکمنبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0