ژورنال کلاب 98/1/27

ژورنال کلاب 98/1/27

25 1 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
برگزاری ژورنال کلاب 1/27/ 98
جلسه ژورنال کلاب گروه ژنتیک پزشکی با عنوان:
Preconception Carrier Screening by Genome
Sequencing: Results from the Clinical Laboratory
در تاریخ 98/1/27ساعت 8:30 الی 10 در تالار دانشجو برگزار خواهد شد.
لینک


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0