ژورنال کلاب 98/10/29

ژورنال کلاب 98/10/29

27 11 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
برگزاری ژورنال کلاب29/98/10
جلسه ژورنال کلاب گروه ژنتیک پزشکی با عنوان:
Integrative network analysis identifies cell-specific
trans regulators of m6A
در تاریخ29/98/10 ساعت 8/30 الی 10 در ساختمان شماره 8 دانشکده پزشکی، گروه ژنتیک پزشکی طبقه اول کلاس 2 برگزار خواهد شد.
ارائه کننده :خانم مژده مهدیان
فرم  مربوطه


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0