ژورنال کلاب 98/3/28

ژورنال کلاب 98/3/28

26 3 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
برگزاری ژورنال کلاب 3/28/ 98
جلسه ژورنال کلاب گروه ژنتیک پزشکی با عنوان:
Identification of Genes Associated With Hirschsprung Disease،Based on Whole-Genome Sequence Analysis, and Potential Effects on Enteric Nervous System Development
در تاریخ 98/3/28ساعت 8/30 الی 10 در ساختمان شماره 8 دانشکده پزشکی، گروه ژنتیک پزشکی طبقه اول کلاس 2 برگزار خواهد شد.


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0