ژورنال کلاب 1398/2/24

ژورنال کلاب 1398/2/24

22 2 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
برگزاری ژورنال کلاب 2/24/ 98
جلسه ژورنال کلاب گروه ژنتیک پزشکی با عنوان:
Synchrony and asynchrony between an epigenetic clock and
developmental timing
در تاریخ 98/2/24ساعت 9 الی 10 در ساختمان شماره 8 دانشکده پزشکی، گروه ژنتیک پزشکی طبقه اول کلاس 2 برگزار خواهد شد.
لینک


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0