ژورنال کلاب 98/2/17

ژورنال کلاب 98/2/17

14 2 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
برگزاری ژورنال کلاب 2/17/ 98
جلسه ژورنال کلاب گروه ژنتیک پزشکی با عنوان:
 
The Iceberg under Water: Unexplored Complexity
of Chromoanagenesis in Congenital Disorders
در تاریخ 98/2/17ساعت 9 الی 10 در ساختمان شماره 8 دانشکده پزشکی، گروه ژنتیک پزشکی طبقه اول کلاس 2 برگزار خواهد شد.
لینک


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0