ژورنال کلاب 98/7/23

ژورنال کلاب 98/7/23

17 7 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
برگزاری ژورنال کلاب 7/23/ 98
جلسه ژورنال کلاب گروه ژنتیک پزشکی با عنوان:
Carrier screening for recessive Disorders
در تاریخ 23/98/7ساعت 8/30 الی 10 در ساختمان شماره 8 دانشکده پزشکی، گروه ژنتیک پزشکی طبقه اول کلاس 2 برگزار خواهد شد.
ارائه کننده: خانم نسرین سهرابی
لینک


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0