ژورنال کلاب 98/4/25

ژورنال کلاب 98/4/25

23 4 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
ویرایش کنیدبرگزاری ژورنال کلاب 4/25/ 98
جلسه ژورنال کلاب گروه ژنتیک پزشکی با عنوان:
Sherloc: a comprehensive refinement of the ACMG-AMP variant classification criteria.
در تاریخ 98/4/25ساعت 8/30 الی 10 در ساختمان شماره 8 دانشکده پزشکی، گروه ژنتیک پزشکی طبقه اول کلاس 2 برگزار خواهد شد.
ارائه کننده: خانم زینب ایمانی صابر
لینک


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0