ژورنال کلاب 97/11/23

ژورنال کلاب 97/11/23

21 11 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
برگزاری ژورنال کلاب 11/23/ 97
جلسه ژورنال کلاب گروه ژنتیک پزشکی با عنوان:
 Genetic driver of kidney defects in the digorge syndrome
در تاریخ 97/11/23ساعت 8:30 در ساختمان شماره 8 دانشکده پزشکی، گروه ژنتیک پزشکی طبقه اول کلاس 2 برگزار خواهد شد.
لینک


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0