ژورنال کلاب 98/10/24

ژورنال کلاب 98/10/24

29 10 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
برگزاری ژورنال کلاب 10/24/ 98
جلسه ژورنال کلاب گروه ژنتیک پزشکی با عنوان:
Accurate classification of BRCA1 variants with saturation genome editing
در تاریخ 24/10/98 ساعت 8/30 الی 10 در ساختمان شماره 8 دانشکده پزشکی، گروه ژنتیک پزشکی طبقه اول کلاس 2 برگزار خواهد شد.
ارائه کننده: خانم فرزانه در بهشتی
ویرایش کنید


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0