ژورنال کلاب 98/8/21

ژورنال کلاب 98/8/21

19 8 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
برگزاری ژورنال کلاب98/8/21
جلسه ژورنال کلاب گروه ژنتیک پزشکی با عنوان:
A Multiplex Homology-Directed DNA Repair Assay Reveals the Impact of More Than 1,000 BRCA1 Missense Substitution Variants on Protein Function
در تاریخ 98/8/21 ساعت 8/30الی 10 در ساختمان شماره 8 دانشکده پزشکی، گروه ژنتیک پزشکی طبقه اول کلاس 2 برگزار خواهد شد.
ارائه کننده: خانم بهنوش تشرفی
لینک


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0