ژورنال کلاب 97/11/9

ژورنال کلاب 97/11/9

1 12 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
برگزاری ژورنال کلاب
جلسه ژورنال کلاب گروه ژنتیک پزشکی با عنوان:
Biallelic loss of human CTNNA2, encoding αN-catenin, leads to ARP2/3 complex overactivity
and disordered cortical neuronal migration
در تاریخ 97/11/9ساعت 8:30 الی 10 در ساختمان شماره 8 دانشکده پزشکی، گروه ژنتیک پزشکی ،طبقه اول کلاس 2 برگزار خواهد شد.
لینک


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0