ژورنال کلاب 98/11/15

ژورنال کلاب 98/11/15

19 11 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
برگزاری ژورنال کلاب 11/15/ 98
جلسه ژورنال کلاب گروه ژنتیک پزشکی با عنوان:
Search-and-replace genome editing without double-strand breaks or donor DNA
 
در تاریخ 15/98/11 ساعت 8/30 الی 10 در ساختمان شماره 8 دانشکده پزشکی، گروه ژنتیک پزشکی طبقه اول کلاس 2 برگزار خواهد شد.
ارائه کننده: اقای پویا صالحی پور
لینکمنبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0